PROGRAM DE FINANȚARE

Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020

AP 4: Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii

PI 9/a: Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare.

Sari la conținut